MALIGAYANG PAG-BATI SA ATING MGA KAMPEON!!RESULTA!!Ang mga sumusunod na larawan ay siyang resulta sa naganap na patimpalak sa Akademiko at Kultural sa Birtuwal na Paglulunsad noong nakaraang miyerkules Agosto ika-25 taong 2021.

Ang nasabing patimpalak o kompetasyon ay ginanap sa bagong gusali pang-akademiko ng SSC kung saan napaparoon ang opisina nang direktor ng Sentro ng komisyon sa Wika at Kultura sa Sulu na si Hja. Alnadzma U. Tulawie, Ed.D.Sa ngalan ng komisyon, nais naming batiin ang mga kalahok sa nasabing kompetasyon lalong lalo sa mga nanalo o kampeon. Inyong Pagbutihin pa at pagyamanin ang inyong kagalingan.

Para po saamin, kayong lahat ay panalo!

PAGSULAT NG SANAYSAYUNANG KAMPEON – SSC LABORATORY HIGH SCHOOL

PANGALAWANG KAMPEON – BS NURSINGPANGATLONG KAMPEON – ARTS AND SCIENCES

DAGLIANG TALUMPATIUNANG KAMPEON – BUSINESS ADMINISTRATION

PANGALAWANG KAMPEON – ARTS AND SCIENCESPANGATLONG KAMPEON – EDUCATION

PAGKUKUWENTOUNANG KAMPEON – EDUCATION

PANGALAWANG KAMPEON – SSC SENIOR HIGH SCHOOL

PANGATLONG KAMPEON – SSC LABORATORY HIGH SCHOOL

IISANG TINIG (SONG SOLO OPM)UNANG KAMPEON – SSC SENIOR HIGH SCHOOL

PANGALAWANG KAMPEON – ARTS AND SCIENCES

PANGATLONG KAMPEON – BS NURSING

DALAWAHANG TINIG (DUET OPM) UNANG KAMPEON – SSC SENIOR HIGH SCHOOL

PANGALAWANG KAMPEON – EDUCATIONPANGATLONG KAMPEON – CSITE

MAKABAGONG SAYAW ISAHAN (MODERN DANCE SOLO OPM)

UNANG KAMPEON – SSC SENIOR HIGH SCHOOL

PANGALAWANG KAMPEON – EDUCATION

PANGATLONG KAMPEON – CSITENais naming paalalahanan ang mga Una, Pangalawa at Pangatlong Kampeon na kayo po ay iniimbita ng komisyon sa darating na agosto 31, 2021 ang huling araw ng selebrasyon ng Buwan ng Wikang Pambansa para sa paggawad gantimpala sa mga nanalo sa patimpalak.Ang mga Unang kampeon ay inaasang mabibigay ng kanilang live performance sa Agosto 31 maliban sa Dagliang Talumpati, Pagsulat ng Sanaysay, at Pagkukuwento.Aming pinaparating ang pagpapasalamat sa ating taga lista ng mga puntos (Tabulator) na si Sitti Arnesa Kudjan ang Brgy. Executive secretary sa bario ng Chinese pier. Maam, Maraming salamat po!Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta ng naturang programa upang maging makulay, masagana, at matagumpay ang Kompetasyon.Para po sa katanungan, sumadja sana po kayo sa tanggapan ng Komisyon at hanapin si Ginoong Mohammad Kaizer D. Hashim O kaya imensahe sa kanya Facebook Account sa Pangalang (Kaizer D. Hashim).Maraming salamat po!

#BUWANNGWIKANGPAMBANSA2021

#OneSSC

#BirtuwalNaPaglulunsad